آموزش استفاده از Shadowsocks

بر روی دکمه Add to Chrome کلیک کنید
2
آدرس زیر را در مرورگر خود باز کنید.

chrome://apps/

برنامه shadowsocks را باز کنید
4
از طریق لینک زیر وارد پنل کاربری خود شوید
پس از ورود به پنل اطلاعات زیر را به ترتیب کپی کنید

 

 

12
همانطور که نشان داده شده است، مقادیر را وارد کنید و در انتها اتصال را برقرار کنید
5
برنامه SWITCHYOMEGA را از طریق لینک زیر برای GOOGLE CHROME راه اندازی کنید

https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-switchyomega/padekgcemlokbadohgkifijomclgjgif?hl=en

Click on Add to Chrome

Click on Add to Chrome

Click on the options in the extension
9
Configure the app as shown below
10
In the new tab, click on the proxy option
11
Open your favorite site

Open your favorite site